Vernieuwend
Veilig
Passie
Talent
Teamwork
Diversiteit
Sociaal betrokken
Passie
Gezond
Professioneel
Raad van bestuur 

Meerderweert

Meerderweert Stichting Primair Onderwijs Weert Nederweert

Op 1 januari 2006 zijn de voormalige besturen van SKPO Land van Weert, WSKPO en SKON door fusie opgegaan in een nieuwe grote stichting voor basisonderwijs in Weert en Nederweert.

De nieuwe naam is Meerderweert Stichting Primair Onderwijs Weert Nederweert. Kortweg: Meerderweert. Met 360 werknemers is Meerderweert een van de grotere werkgevers in onze regio. Het bestuur functioneert op hoofdlijnen. Het waakt over de continu´teit van goed onderwijs op de onder het bestuur vallende scholen.

De volgende basisscholen maken deel uit van Meerderweert: De Bongerd-Nederweert, Aan de Bron-Weert, Budschop-Budschop, De Firtel-Stramproy, St. Franciscus-Laar, Joannesschool-Tungelroy, De Kameleon-Fatima, De Kerneel-Nederweert, St. Laurentius-Swartbroek, Leuken-Leuken, Odaschool-Boshoven, De Schrank-Ospel, De Tweesprong-Eind en De Zonnehof-Leveroy. De school voor speciaal basisonderwijs Het Palet-Weert behoort eveneens tot de stichting.

Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Beatrixlaan 1, 6006 AH Weert.

Het correspondentieadres is: Postbus 520, 6000 AM Weert.      

            Telefoon: (0495)750 250

            Telefax: (0495)750 299

            E-mail: BMT@meerderweert.nl 

            Internet: www.meerderweert.nl

Het bestuur van de stichting Meerderweert wordt gevormd de Raad van toezicht en de Raad van bestuur.

De Raad van toezicht bestaat uit: de heer E. Gieben (voorzitter), de heer F. Voss, de heer G. Joosten, mevrouw L. van Maaren - van Balen, mevrouw m. van Deuren.

De Raad van Bestuur bestaat uit de heer R. van Strijp en de heer H. Jabben, die in uitvoerende zin als algemeen directeur verantwoordelijk zijn voor de stichting Meerderweert. De algemeen directeuren vormen het aanspreekpunt voor de scholen enerzijds en het schoolbestuur anderzijds. Dit geldt in het bijzonder voor overkoepelende beleidsterreinen en regelgeving. Met deze professionele organisatie kunnen de gezamenlijke belangen van de scholen goed en verantwoord behartigd worden. Dit heeft uiteraard ook een positieve weerslag naar de individuele scholen. De directeur van iedere school is en blijft integraal eindverantwoordelijk voor de eigen school.