Vernieuwend
Veilig
Passie
Talent
Teamwork
Diversiteit
Sociaal betrokken
Passie
Gezond
Professioneel

VERZEKERINGEN

Het schoolbestuur Meerderweert heeft voor al haar scholen een collectieve verzekering afgesloten.

Het betreft:

1. Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen
2. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
3. Schoolongevallenverzekering. Voor u als ouder zijn van belang de onder 1 en 3 genoemde verzekeringen.


Aansprakelijkheidsverzekering:

Verzekerd is het personeel dat werkzaamheden verricht, maar ook de stagiaires, vrijwillige ouders, inleenkrachten en al degenen die aan schoolse dan wel buitenschoolse activiteiten deelnemen.

Schoolongevallenverzekering

Deze verzekering voorziet in een uitkering bij overlijden, invaliditeit en tandartskosten.

De verzekering is van kracht tijdens schooluren en evenementen in schoolverband alsmede gedurende het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd.

Hiernaast bestaat de zgn. 24-uursdekking. Hierin voorziet deze verzekering niet!