Vernieuwend
Veilig
Passie
Talent
Teamwork
Diversiteit
Sociaal betrokken
Passie
Gezond
Professioneel
Hoofdluispreventie:
Luis in je haar? Kammen maar!

In schooljaar 2018-2019 zal het "kriebelteam" haar activiteiten voortzetten. Het kriebelteam bestaat uit moeders uit de groep van uw kind. Er wordt gewerkt volgens een protocol, opgesteld door de GGD Midden Limburg.

Na iedere vakantie vindt er een controle plaats. Bij constatering van hoofdluis wordt u telefonisch benadert door een lid van het kriebelteam. Indien u zelf thuis hoofdluis constateerd, meldt dit dan bij de leerkracht zodat de hele groep gecontroleerd kan worden.

Hoofdluis heb je nooit alleen

Luis in je haar? Kammen maar! Dat is de boodschap die basisschool de Kerneel wil meegeven aan ouders van schoolgaande kinderen. Want naast de kinderen zelf, krijgen vooral zij met hoofdluis te maken. De juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt. Regelmatige controles zorgen er bijvoorbeeld voor dat een snelle behandeling mogelijk is. Zo blijven kinderen elkaar niet besmetten.
En als een kind hoofdluis heeft, dan raden we aan het haar gedurende twee weken dagelijks te kammen met een netenkam. Eventueel kan het kammen gecombineerd worden met een antihoofdluismiddel. Verder is het belangrijk om ook huisgenoten te controleren en de omgeving grondig schoon te maken. En het is verstandig om het te melden op school, bij clubjes en vriendjes.

 

Kijk hier voor meer informatie over hoofdluis.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: www.rivm.nl/infectieziekten