Vernieuwend
Veilig
Passie
Talent
Teamwork
Diversiteit
Sociaal betrokken
Passie
Gezond
Professioneel


Website Hoera Kindercentra

Hoera Kindercentra

In integraal kindcentrum (IKC) de Kerneel werken Hoera kindercentra en de basisschool hand in hand, er is een intensieve samenwerking t.b.v. kinderen van 0-13 jaar!

Hoera kindercentra biedt in IKC de Kerneel de dagopvang, peuterprogramma, flexibele opvang en buitenschoolse opvang
 
Olleke Bolleke
dagopvang voor kinderen van 0 - maximaal 2,5 jaar
De pedagogisch medewerkers hebben de opleiding baby specialist gevolgd. 

Eigen wijsje
dagopvang voor kinderen van 2-4 jaar
In deze groep werken pedagogisch medewerkers volgens de VVE principes (voor- en vroegschoolse educatie).

Upke Dupke
peuterprogramma (peuterspeelzaal) voor kinderen van 2- 4 jaar
Het peuterprogramma wordt minimaal 2 dagdelen per de week bezocht. De keuze van deze dagdelen mogen ouders zelf invullen.
Ook in deze groep werken de pedagogisch medewerkers volgens de VVE principes. 

BSO Hoera:   
buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar
Deze groep is geopende voor en na school, tijdens vakanties en op studiedagen. 
 
Klik hier voor meer info, zoals brochure en inschrijfformulier.
                                                                          
Wilt u meer weten?
Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met ons Servicepunt  077-3589797 of  info@hoerakindercentra.nl of  met ons integraal kindcentrum 0495-631560.