Vernieuwend
Veilig
Passie
Talent
Teamwork
Diversiteit
Sociaal betrokken
Passie
Gezond
Professioneel

OVERBLIJVEN (TUSSENSCHOOLSE OPVANG)

Onze school biedt de kinderen de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven. De kosten hiervan zijn 1,25  euro. In ons gebouw is hiervoor een prima ruimte aanwezig. Hier wordt gezamenlijk met alle overblijvers gegeten. We zijn steeds met 7 vaste overblijfouders aanwezig; behalve de vrijdagmiddag, daar de groepen 1 t/m 4 dan na de middag niet op school zijn en het aantal overblijvers ook minder is.
De kinderen dienen zelf hun brood, drinken en evt. fruit van thuis mee te nemen. Het aan- en afmelden voor het overblijven gaat vanaf de herfstvakantie via het ouderportaal. 

Nadat de kinderen gegeten hebben gaan ze buiten spelen onder toezicht van een overblijfouder. In het overblijflokaal is ook voldoende speelgoed om uw kind de nodige ontspanning te bieden, zoals verkleedkleren, puzzels, spellen, schoolbord, kleurplaten, poppenhoek. Wij als overblijfouders proberen zoveel mogelijk een thuissituatie voor de kinderen aan te bieden in een ontspannen sfeer.

Maandelijks ontvangt u een factuur voor de kosten van het overblijven. Met dit geld betalen wij de vrijwilligersvergoeding voor de overblijfouders en bekostigen wij overblijfmaterialen en het fruit.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met Cora de Heer, tel. 0495-631560.