Vernieuwend
Veilig
Passie
Talent
Teamwork
Diversiteit
Sociaal betrokken
Passie
Gezond
Professioneel
Ouder-en leerlingpanel op De Kerneel.

Op de Kerneel worden ouder-en leerlingpanels georganiseerd. De school vindt het van belang goed te communiceren. Het ouder-en leerlingpanel is een goede manier om te horen hoe ouders en leerlingen over allerlei zaken op school denken. Gezamenlijk kan worden gekeken naar oplossingen voor dreigende problemen en kunnen verbeterpunten naar boven komen. Dit betekent dat de Kerneel het ouder-en leerlingpanel als een waardevol instrument ziet. Het gaat er uiteindelijk om datgene wat goed gaat op school te behouden en wat beter kan aan te pakken! Het leerlingpanel vindt plaats in de leerlingenraad. Het ouderpanel vindt plaats tijdens 3 koffiemomenten per jaar. De data staan in de schoolkalender op het ouderportaal. Ouders kunnen hier gewoon bij aansluiten.


 de  leerlingenraad