Leerlingenraad

Op de Kerneel wordt jaarlijks een nieuwe leerlingenraad gevormd. De school vindt het van belang goed te communiceren. De leerlingenraad is een goede manier om te horen hoe ouders en leerlingen over allerlei zaken op school denken. Gezamenlijk kan worden gekeken naar oplossingen voor dreigende problemen en kunnen verbeterpunten naar boven komen. Dit betekent dat de Kerneel de leerlingenraad als een waardevol instrument ziet. Het gaat er uiteindelijk om datgene wat goed gaat op school te behouden en wat beter kan aan te pakken!